KompetensKompassen

Vi verkar för en mer inkluderande arbetsmarknad med döv-, teckenspråk- & mångfaldsperspektiv

Våra tjänster

Företagsrådgivning

Vi är auktoriserade företagsrådgivare via Stockholms stad om att bistå er som vill starta eget och får information på teckenspråk.

Arbetsintegrerande socialt företag

Behöver ni döva och teckenspråkiga medarbetare med rätt kompetens för era önskemål och bemanningsbehov?

 

Vi matchar era önskemål och behov med våra deltagares kompetenser som tillsammans bidrar till en mer inkluderade arbetsplats.

Karriär och utveckling

Vi kan arbetsmarknaden. Hos oss får du coaching på teckenspråk för att öka dina jobbmöjligheter och nå dina mål.

 

Vi erbjuder skräddarsydda jobbsökningspaket för att optimera dina studie- och yrkesval.

Socionomkonsult

Är ni i behov av en socionomkonsult med döv- och teckenspråkskompetens?

 

Vi erbjuder bland annat vägledning i bemötandet av era teckenspråkiga eller döva medarbetare/kunder med fokus på tillgänglighet, delaktighet och inkludering.  

Vår vision

Vårt mål är att bidra till ett mer inkluderande och hållbart samhälle.


För oss på Kompetenskompassen innebär det att ge kunskapslyft och möjligheter till de döva som idag står utanför arbetsmarknaden.

 

Vi tror på varje individs kompetens och förmåga att forma sin egen framtid.


Våra ledord är:

Dövperspektiv, Delaktighet och Jämställdhet