KompetensKompassen

Socionomkonsult


Företaget tillhandahåller för närvarande en arbetsmarknadsutbildning till döva och andra teckenspråkiga arbetssökande som har upphandlats via Arbetsförmedlingen, yrkesintroduktion för teckenspråkiga. I samtal med deltagarna vi konstatera att kunskap bland arbetsgivare är en stor efterfråga.


Bemötandet har inte alltid varit optimalt. Flera av dem har vittnat om misskommunikation, fördomar på arbetsmarknaden och i värst fall avsked.


Därför erbjuder vi en skräddarsydd utbildningspaket för att förebygga liknande händelser på arbetsplatser. Vi anpassar efter behov och den kunskapen som eftersträvas hos arbetsgivare och dess medarbetare.

Bemötandesutbildning som kompetensutveckling för medarbetare med fokus på tillgänglighet, inkludering och attityd. Bland annat pratar vi om audism på arbetsmarknaden, visar olika exemplar på metod i bemötandessyfte, tar upp kulturskillnader och bemötandeskod mellan döva och hörande.


Vi anpassar efter ert behov och den kunskapen som eftersträvas hos arbetsgivare och dess medarbetare. Utbildning kan även genomföras digitalt, beroende på arbetsplatsens önskemål.


Är ni intresserade av en offert på tjänsten "Socionomkonsult" som passar er?


Var vänligen att kontakta oss per videotelefon eller via mail: info@kompetenskompassen.nuLåter den här tjänsten intressant?

Välkommen att ta kontakt med oss på Kompetenskompassen

för att få mer information!