KompetensKompassen

OM OSS


Kompetenskompassen är ett teckenspråkigt konsult- och arbetsmarknadsutbildningsföretag.


Vi tror att dövas och teckenspråkigas kompetenser, färdigheter och erfarenheter kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad. Vi gör små förändringar som leder till stora skillnader i våra kunders yrkesliv.


Kompetenskompassen vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad genom vår kompetensmatchning.


Dessutom erbjuder vi tjänster inom arbetsmarknadskunskap samt coaching på teckenspråk för att forma konkurrerenskraftiga och eftertraktade arbetssökande.


Kompetenskompassen har flera olika tjänster bl.a. sociala insatser samt socionomkonsultering med dövkompetens.

 

MÅL


Vårt mål är att skapa jobbmöjligheter och integrera döva och teckenspråkiga med rätt kompetens på rätt arbetsplats.

 

Vi bygger en långsiktig verksamhet från grunden baserad på kvalitét, delaktighet och inkludering. Med döv- och mångfaldsperspektivet i fokus skapar vi ett vinnande koncept för båda parter.UPPDRAG


Vi har Yrkesintroduktion för teckenspråkiga, en individuellt anpassad utbildning till alla registrerade arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

 

De arbetssökandes aktiviteter präglas av ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt. Dessutom jobbar vi med personlig utveckling och empowerment utifrån vårt arbetssätt bl.a. genom Dövstudier.

Det är ett kunskapsområde inom humaniora, forskning om dövas sociala liv som en språklig och kulturell minoritetsgrupp.

 

Vi lyfter varje arbetssökandes styrkor och förmågor och matchar dessa med rätt arbetsuppgift på rätt arbetsplats. Därigenom kan vi skapa attraktiva arbetssökande och maximera nyttan av deras kompetens.

VISION


Vårt mål är att bidra till ett inkluderande och hållbart samhälle.


För oss på Kompetenskompassen innebär det att ge kunskapslyft och möjligheter till de döva som idag står utanför arbetsmarknaden.


Vi gör det eftersom vi tror på varje individs kompetens och förmåga att forma sin egen framtid.

 

Våra ledord är:

Dövperspektiv, Delaktighet och Jämställdhet.

 

ERDEM

VD och socionomkonsult med dövkompetens

Hej! Mitt namn är Erdem Akan, jag är socionom med döv- och teckenspråkskompetens. Jag startade Kompetenskompassen för att jag tror att alla människors olika kompetenser kan bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad.

 

Jag har tidigare haft flera olika yrkesroller bland annat som nationellt uppdragsansvarig, utbildare/jobbcoach i uppdraget Yrkesintroduktion för teckenspråkiga, kurator inom olika huvudmän som t.ex Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Dövteamet (Region Stockholm) samt en teckenspråkig folkhögskola i Stockholm.